MEDICINA TURÍSTICA

SERVEIS SANITARIS

Una part important dels destins turístics requereixen als viatgers la contractació de pòlisses d’assegurances per cobrir-los en cas de necessitar assistència sanitària. Aquestes assegurances garanteixen la cobertura en cas que tingui lloc qualsevol imprevist durant el viatge. Aquest servei és el que s’anomena medicina turística i es caracteritza per encarregar-se de tractar a viatgers quan pateixen accidents o es posen malalts de manera sobtada o inesperada en el lloc de destí.

TRANSPORTS PRIVATS INTERHOSPITALARIS

El transport sanitari té com a objectiu transportar a les persones a centres sanitaris útils que poden tractar el quadre mèdic que presenta el pacient. Oferim cobertura de transport sanitari per a les asseguradores en totes les comunitats autònomes del país.

MÉS INFORMACIÓ:

comercial@htgroup.es