TRANSPORT SANITARI

TRANSPORT SANITARI URGENT (TSU)

Posem a disposició de la ciutadania els vehicles més avançats. Seguint les instruccions del centre Coordinador, atenem a les persones amb els recursos òptims quant a professionals i tecnologia embarcada. Existeixen diversos tipus de dotacions les diferències entre les quals es basen en l’electromedicina embarcada i els professionals que atenen l’emergència.

TRANSPORT SANITARI NO URGENT (TSNU)

El TSNU és una modalitat de transport sanitari caracteritzada per estar programada: coneixem el lloc i el moment d’inici i finalització del servei. Posem a disposició de la ciutadania des d’ambulàncies pediàtriques fins a col·lectives, individuals, bariàtriques i per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. Només l’any 2019, les empreses d’HTGROUP van fer un total de 3.187.468 serveis del TSNU.

PLATGES I PISCINES

El 81% dels incidents que es cobren vides humanes en espais aquàtics tenen lloc en ubicacions que no disposen de vigilància de socorrisme. Només l’any 2019, 440 persones van perdre la vida per ofegament a Espanya. Per evitar desenllaços greus, a HTGROUP es poden controlar diverses unitats i personal sanitari en el conjunt del territori nacional.

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Aquestes unitats sanitàries es caracteritzen per disposar de dispositius mecànics per pujar i baixar els pacients. A més, disposen de la possibilitat d’ancorar cadires de rodes. Amb aquestes adaptacions i els coneixements dels nostres tècnics, garantim transports còmodes i segurs per a les persones usuàries.

MÉS INFORMACIÓ:

comercial@htgroup.es