TRANSPORT SANITARI

NO URGENT

Mentre que el Transport Sanitari Urgent (TSU) atén els pacients en situacions crítiques impossibles de predir, siguin prehospitalàries o interhospitalàries, el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) és una modalitat de transport sanitari caracteritzada per estar programada. És a dir, des del Centre Coordinador es coneix el lloc i el moment d’inici i finalització del servei. D’aquesta manera, podem preveure exactament quins recursos humans i materials són necessaris per a l’atenció.

Només el 2019, les companyies d’HTGROUP van fer un total de 3.187.468 serveis programats, la majoria dels quals van ser col·lectius (74,71%). Els motius principals dels transports programats van ser hemodiàlisi (32,98%), rehabilitació (25%) i consultes externes (15,58%). La resta de serveis es dirigeixen a pacients oncològics, altes de planta, altes d’urgències i interhospitalàries, entre d’altres.

DOTACIONS

MÉS INFORMACIÓ:

comercial@htgroup.es