PREVENTIUS

ESDEVENIMENTS I SITUACIONS DE RISC PREVISIBLE

Sempre que una entitat organitza un esdeveniment, avalua els riscos que pot suposar la seva celebració. A més, en funció de la comunitat autònoma, del municipi i del propi recinte, són obligatoris certs recursos sanitaris per atendre als possibles incidents que puguin tenir lloc. L’objectiu és garantir, en la mida del que sigui possible, que no hi haurà desenllaços greus en cap cas.

 

SERVEIS MÈDICS: PREVENTIUS EN EMPRESAS

Els accidents laborals que van tenir lloc en el centre de treball van ser el 86,1% del total l’any 2019. Disposar de preventius a les empreses permet oferir atenció in situ, millorar la qualitat de vida de les persones la patologia dels quals requereixi una intervenció professional des dels primers minuts i demostrar la importància que té per a l’empresa la salut del seu personal.

SERVEIS MÈDICS: CONSTRUCCIÓ I INFRAESTRUCTURES

Prestem servei a obres públiques i privades de gran magnitud. Així, vetllem per l’atenció sanitària professional i el transport d’accidentats en, per exemple, obres de ferrocarrils d’alta velocitat, autovies, centrals hidroelèctriques i parcs eòlics i centrals nuclears.

UNITATS MÒBILS: VIGILÀNCIA DE LA SALUT

A HTGROUP disposem d’Unitats Mòbils (UUMM) per fer les revisions mèdiques del personal més còmodes i fomentar la participació de tota la plantilla. Amb les UUMM i el personal sanitari i administratiu d’HTGROUP, les empreses poden fer les revisions a les inmediacions de les seves instal·lacions.

SERVEIS SANITARIS: PREVENCIÓ COVID-19

Amb possibilitat d’operar a qualsevol lloc de la geografia espanyola, disposem dels mitjans per fer físicament proves PCR a instal·lacions independents. Són les conegudes Unitats Mòbils (UUMM), que acompanyem dels professionals adequats per a aquesta tasca.

MÉS INFORMACIÓ:

comercial@htgroup.es