NUESTRA FUNDACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Fundación HTGROUP és una entitat sense ànim de lucre que vam crear a partir de la fusió de les empreses líders en transport sanitari d’Espanya. Els orígens de la Fundación HTGROUP es remunten al 2014.

Quan es va crear la Fundación Ambuibérica el 2014 amb seu a Valladolid, Ambuibérica volia anar un pas més enllà del valor que aportava a la ciutadania l’assistència extrahospitalària. Per això, la missió de la fundació s’ha mantingut intacta des dels inicis fa gairebé 10 anys: prestar una atenció assistencial i sanitària altruista, amb una clara voluntat d’intervenció i de conscienciació social en torn als nostres fins fundacionals.

Mantenint la mateixa missió de la fundació en els seus orígens, a l’actualitat la Fundación HTGROUP realitza diverses activitats. Entre elles poden esmentar les següents:

  • Activitats de Cooperació i d’Ajuda al Desenvolupament.  
  • Distribució i Enviament de Medicaments. 
  • Enviament de Contenidors d’Ajuda Humanitària. 
  • Creació de Centres de Formació a Espanya i Iberoamèrica. 
  • Prestació d’Activitats Sanitàries de Caràcter Voluntari.