PREVENTIUS EN EMPRESES

SERVEIS MÈDICS

Els accidents de treball el 2019 van afectar a 614.497 persones que estaven treballant per compte aliè. D’aquests, 529.421 van tenir lloc al centre de treball: és a dir, el 86,1%.

Alguns centres de treball, com fàbriques, centrals nuclears, drassanes o centres logístics, compten amb grans aglomeracions de persones o amb activitats que poden suposar un risc per a la salut del personal. En aquests casos, existeixen normatives que indiquen la obligatorietat de disposar d’un servei mèdic i de transport sanitari a les instal·lacions.

Segons l’article 37.3 del Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP), «el personal sanitari del servei de prevenció que, en el seu cas, existeixi en el centre de treball haurà de proporcionar els primers auxilis i l’atenció d’urgència als treballadors víctimes d’accidents o alteracions en el lloc de treball». Per ser concrets, els serveis mèdics que proposem com a activitats preventives a HTGROUP permeten a les empreses:

  • Oferir atenció in situ a les persones que pateixen un accident laboral, a vegades evitant el desplaçament a centres sanitaris.

  • Millorar la qualitat de vida de les persones la patologia dels quals requereix una intervenció professional des dels primers minuts, com per exemple els accidents cardiovasculars.

  • Demostrar la importància que té la salut de les persones que formen part dels equips de les companyies.

SERVEIS PERSONALITZATS

MÉS INFORMACIÓ:

comercial@htgroup.es